500 cảnh sát ‘bảo vệ sáu cây anh đào’ và Văn hóa của Ngàn Năm Thăng Long

Khỏi nói nhiều, đọc cái tựa là khách quan biết Anh Chủ Quán muốn nói gì rồi heng!
500 cảnh sát ‘bảo vệ sáu cây anh đào’
Người Hà Nội ngày hôm nay đang tự hào về cái gì, nhỉ?

2 Comments to “500 cảnh sát ‘bảo vệ sáu cây anh đào’ và Văn hóa của Ngàn Năm Thăng Long”

  1. corn says:

    Bo tay! Doc cai nay ma thay xau ho!

  2. Carol says:

    hihi, là người Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: