Kênh Video Của Tui

Đổ Đèo 28 Hồ Tà Đùng - Di Linh

trích 5', sợ người coi chán.

It's a little wedding of Lực and Trâm
Lễ Rước Dâu Của Lực và Trâm
Koh Ker Temple

Đền Koh Ker - Campuchia

Saigon Tết Mậu Tuất

Flycam in Saigon

Koh Ker Temple - Flycam

Koh Ker temple in Cambodia. I shoot the video from the top of the temple with the presence of many security men. Safe flight, nice shoots.

Fireworks in Saigon in New Year 2018
Road To Preah Vihear Temple

You can go to Preah Vihear Temple by many paths, the road you see in the video is the shortest, according to Google Map.

Saigon cuối năm

Flycam above Saigon

Nhà Thờ Đức Bà Saigon

Flycam Nhà Thờ Đức Bà Saigon

%d bloggers like this: