Nhà Thờ Phanxicô – Đa Kao

Thánh Phanxicô thành Assisi

Đây là nơi tui học những bài giáo lý đầu tiên của mình. Cô Hương, bạn của má tui, vốn không phải là giáo dân đi lễ ở nhà thờ Phanxicô Đakao, nhưng vì nhà tui ở trong khu này, nên cô ấy tìm người quen biết, và giới thiệu tui đi học ở nhà thờ này cho gần. Những bài học giáo lý đầu tiên của tui là những bài trong giáo lý hôn phối, mặc dù lúc ấy tui không có nhu cầu lập gia đình.

Những buổi học giáo lý không làm cho tui nhớ bằng những buổi tập hát và hát lễ với ca đoàn của nhà thờ Phanxicô. Đi tập hát với ca đoàn tui mới biết được những cuốn sách nhạc dầy cộm  vượt xa sự hiểu biết của tui về số lượng bài hát của nhà thờ. Và các bài hát đều hay, trưởng thì mạnh mẻ, thứ thì thiết tha, tui còn nhớ một câu của một bài đã tập “biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi” :D.

Những buổi học giáo lý ở nhà thờ Phanxicô không đưa tui tới bí tích rửa tội. Tui muốn cám ơn cô Hương đã giới thiệu cho tui tới nhà thờ này để học, và để hát lễ, dù là ngắn ngủi, nhưng cũng có nhiều kỷ niệm và kiến thức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: