Trả Lời Thắc Mắc

Trong quá trình đăng ký và sử dụng tài khoản của mình, sẽ xảy ra một số việc ngoài ý muốn, vì dù gì đi nữa thì máy móc vẫn thỉnh thoảng bị cúp điện, cho nên nếu có chuyện gì cần tui can thiệp vô quá trình của anh chị em, thì anh chị em tạo cái yêu cầu ở đây nha, tui sẽ trả lời bằng email riêng. 

Thân ái. 

Yêu Cầu Từ Người Dùng

 

Xác nhận

%d bloggers like this: