Văn Minh Người Việt Đang Ở Đâu?

Sau một thời gian làm việc và trải nghiệm cuộc sống người Việt tại Việt Nam, tui xin rút ra kết luận là văn minh người Việt đang ở trước thời kỳ đồ đá, tức là thời kỳ hái lượm, chưa tới gian đoạn văn minh săn bắt.
Cụ thể là văn minh của người Việt Nam đang ở thời nguyên thủy của nhân loại.
Từ thủ tướng, chủ tịch nước, tổng bí thư, các bộ trưởng thứ trưởng cho tới cùi hủi khuyết tật tật ung thư tâm thần, tất cả mọi người đều chỉ nghĩ rằng mọi thứ tồn tại xung quanh họ là do tự nhiên mà có, và mạnh ai nấy khai thác (tui xài chữ khai thác cho nó nhẹ nhàng nha).
Thông qua sự khai thác vô tội vạ mọi thứ xung quanh mình một cách vô tư như thế, xã hội xảy ra vô số dị tật và ung nhọt, thí dụ thằng này thấy thằng kia hái nhiều quá mà mình không hái nhiều bằng nên đâm ra tức tối, rồi chửi bới, rồi đâm chém giành giựt rất thô lỗ mãng và lộ liễu, trẻ con, ở tất cả các cấp, các địa phương, các ban ngành đoàn thể, các vân vân và vân vân tự hiểu.
Do đó, dạo này thấy bé nào la làng là đang làm cách mạng làn sóng thứ mấy đồ vân vân tui đều tủm tỉm cười, hehe, cưng tưởng cưng làm được cái thứ cưng đang nói hả, sao cưng sủa sung dzậy cưng^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: