Dễ Dãi

Dễ dãi là bản tính tự nhiên của loài người. 
Giống như cái cây vậy, trong quá trình lớn lên, không ai uốn nắn, nó sẽ tự mình tạo ra muôn hình vạn trạng, cong méo xẹo xiên. 
May quá, cái cây đó không bị gió thổi bứng gốc hay sét đánh tét đôi, mà nó đứng đó một thời gian dài, rất dài, để trở thành cổ thụ.
Rồi có người đi ngang qua, nhìn thấy cái cây già cỗi mà cong queo, cũ kỹ mà không thẳng tắp, bèn buông lời nhận xét. Cái cây bèn trả lời: ngươi không thấu hiểu cái đẹp của tự nhiên, thẩm mỹ của ngươi thật kém.
Dễ dãi không phải là nghệ thuật của tự nhiên, thưa ngài cây ạ, vì tự nhiên vốn khắc nghiệt. Ngài chỉ may mắn chưa bị sét đánh hay chưa được bứng lên mang tới xứ sở văn minh để thấy mình méo mó tới mức nào thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: