Về Đất Nước

Bài này cách bài trước khoảng một tháng, không phải tui không có viết gì, mà là tui có viết nhưng tui không đăng. Một vài người bạn hay đọc blog tui hỏi sao không thấy bài mới đăng, tui nói tui làm biếng viết, nhưng thực tế không phải vậy, tui làm biếng nói chuyện với những thằng ngu, tui không có ý nói tất cả mọi người đâu nha. Trước đây tui cho rằng những người học 4 năm trong trường đại học Việt Nam ra và cao hơn nữa đều thuộc loại trí thức, nhưng bây giờ tui không thấy vậy, sau khi tiếp xúc với kha khá con người thuộc đầy đủ các thành phần xã hội hiện đại, tui nhận ra rằng, xã hội quanh mình nhiều đứa ngu quá….

Tại Sao Gọi Là Lò Vi Ba

Hôm nay đi ăn, cô ấy hỏi: tại sao kêu là lò vi ba? Lò vi ba là tiếng Hán Việt, dịch thẳng từ Anh sang Hoa rồi sang Hán-Việt. Cái tên của nó là lò micro-wave, micro là siêu nhỏ, tiếng Hán là vi, wave là sóng, tiếng Hán là ba, nên micro-wave trong tiếng Hán-Việt là vi ba. Sau này một số thánh nhân nào đó không hiểu được tại sao gọi là lò vi ba, nên đã xài một chữ khác thuần Việt hơn để gọi chữ ba là chữ sóng, nên lò vi ba còn gọi là lò vi sóng. Lò vi sóng là nửa nạc nửa mỡ, lò vi ba là nửa mỡ nửa nạc, nói sao ai cũng hiểu.

Đơ cu li khuân vác, cát cu li bịch bịch

(cái bài này ghi tựa ngày 12/12/2012, nhưng mà tới ngày 28/12/2012 mới ở không viết nha bà con^^) 1/ Đây là một câu chuyện cười hôm bữa Má nói tui nghe, nhân tiện hôm bữa hai Má con nói chiện người Việt Nam bây giờ nói tiếng lai căng quá, Má mới lôi cả đống thí dụ ra kể tui nghe. Câu trên “đơ cu li khuân vác, cát cu li bịch bịch” là một câu rất đa ngôn ngữ, đa sắc tộc, đọc lên thấy đơn giản chứ từng chữ trong đó có lịch sử chắc hơn vài trăm năm. Câu đó có nghĩa là “hai thằng công nhân đang bốc xếp, bốn thằng công nhân đang nổ máy xe”. Trong câu trên đó, đơ và cát nghĩa là Hai và Bốn trong tiếng Pháp (deux=2, quatre=4, số đếm), vậy tạm dịch nghĩa là hai cu…

Tiếng Việt tại sao thường nói Âm Đôi?

Ở đây tui không có nói lại khảo cứu, mà tui nhận xét luôn, muốn khảo cứu thì quý vị tự làm nha: Tiếng Việt nói âm đôi là vì đặc tính trọng tình của người Việt. Do đó, trong một âm đôi (hay gọi là từ đôi, chữ đôi) thì có 1 chữ là để chỉ, chữ còn lại là để biểu cảm. Người Việt nói tiếng Việt có một đặc điểm là tự động nói kèm thêm một tiếng vào tiếng chính (tui kêu là tiếng A), và tác dụng của tiếng kèm (tui kêu là tiếng B) này chính là biểu cảm. Thí dụ: Nhè nhẹ: Nhè là tiếng kèm, không có nghĩa, Nhẹ mới có nghĩa. Đăng đẳng: Đẳng là tiếng kèm, không có nghĩa, Đăng mới có nghĩa. Buôn buốt:…

Lâu lâu nói chuyện Bàn Tay chơi

Việt Nam là một quấc gia trọng Nhu hơn Cương, trọng Tĩnh hơn Động, trọng Ngắn hơn Dài, trọng Gần hơn Xa, trọng Hiền Hòa hơn Hiếu Chiến và trọng Hòa Hợp hơn Thắng Thua*. Lý do tui dẫn một câu đề tưởng chừng hổng liên quan gì tới hai bàn tay, là bị những cái tui dẫn ở trên nó chính là những yếu tố có sức ảnh hưởng rất lớn tới rất nhiều khía cạnh khác của xã hội, trong đó có 2 bàn tay, đặc trưng cho một đất nước tiểu thủ công nghiệp như Việt Nam mình. Trong cái bài ngắn củn này, tui chỉ nói về sự linh hoạt của từ ngữ Việt Nam khi mô tả hoạt động hai bàn tay thôi. Trong Tiếng Việt có rất nhiều từ…

%d bloggers like this: