Ngu

 

Sáng nay đọc báo, thấy thằng ngu này nó nói vầy:

Anh chỉ hỏi em một câu thôi:

EM TRỒNG CÂY BẰNG SỌ LÂU CHƯA?

3 thoughts on “Ngu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *