Nghĩ Đi Bây (1)

Nâng người ta lên và đạp người ta xuống, việc nào khó làm hơn?

1 thought on “Nghĩ Đi Bây (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *