Nghĩ Đi Bây (1)

Nâng người ta lên và đạp người ta xuống, việc nào khó làm hơn?

Likes(0)Dislikes(0)

1 thought on “Nghĩ Đi Bây (1)

  1. ngay cái đầu tiên trong câu hỏi đã là câu trả lời rồi anh 😉

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *