Mệt Đít

Một câu thôi: não đéo đâu mà bày đặt hội với chả nghị, vớ vẩn.

Đã vậy còn tỏ ra quan trọng với nguy hiểm đồ :)).

1 thought on “Mệt Đít

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *