Cục trưởng cục hàng không dân dụng Việt Nam vô đây coi cưng

http://www.sleepinginairports.net/2014/worst-airports-asia.htm

Nếu đọc không hiểu thì kêu lính nó dịch lại cho mà nghe nha, bất tài thì nghỉ, ha.

P.S: tính luôn hai bạn bộ trưởng bộ giao thông vận tải quản lý sân bay và bộ trưởng bộ tài chính thu thuế của dân để xây sân bay ha.

1 thought on “Cục trưởng cục hàng không dân dụng Việt Nam vô đây coi cưng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *