Coi Chơi Cho Biết – Google bác bỏ ‘yêu cầu kiểm duyệt từ VN’

Nói chung là thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, chớ biết sao bây giờ :))

http://www.google.com/transparencyreport/removals/government/VN/?p=2010-12

Capture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *