Lâu Lâu Bói Một Câu

6 tháng nữa, kể từ ngày hôm nay, sẽ có người Việt Nam tổ chức lễ cưới tại chùa.

Có sư đạo hạnh cao làm phép, chúc lành, đủ nghi thức hôn phối của đạo Công Giáo, chỉ khác là dùng ngôn ngữ nhà chùa để giao tiếp thôi.

Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten^^

4 thoughts on “Lâu Lâu Bói Một Câu

    1. Có biết qua rồi em, nhưng mà làm vậy chưa đã đâu, hehe, sắp tới sẽ giống y chang nhà thờ, sư làm lễ xong sẽ nói: you may kiss the bride, ngôn ngữ tùy hỉ :)).

      Rồi nó sẽ rộ lên 😀

    1. Cái đám đó là còn kềm nén cưng, đợi ít lâu nữa cho đám đó nó xuất thần, bung lụa đầy đủ đi, là có kịch coi liền :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *