Cãi

Ấy vậy mà anh chị em biết hem, có một thời thằng tui từng đi cãi với những thằng nói 4×4=17 rất hăng :)), tìm đủ mọi lý lẽ chứng minh nó sai.

Sao không có ai đánh mình giùm lúc đó ta :))))))))))))))))))))

Ngu

1 thought on “Cãi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *