Buồn sảng

Buồn cho số phận của một dân tộc đã nghèo mà lại còn tham lam, hèn hạ!

5 thoughts on “Buồn sảng

  1. Không phải nghèo là chính, mà vế sau mới là phần nguyên nhân chính. Hah hah…
    và hix hix…

  2. @Pclouds: bậy, hehe, khách quán tui uống quên trả tiền là lặn lội tới trả cho bằng được, hihihi… hông phải ý đó.

    @Bildioy: ờ, hồi tui viết, tui cũng nghĩ nghĩ khi viết chữ Nghèo. Nhưng mà thiệt ra ý tui Nghèo không phải là không có tiền, nghèo đây là nghèo sở hữu, nghèo tri thức, hihihi…

    Oà oà mới đúng, kkk!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *