Bịnh

Hình như tụi nhà nước Việt Nam mắc cái bịnh nói láo hay sao á?

Capture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *