Thông Báo Cho Thầy Bằng

Anh chị em thông cảm tui lạm dụng blog nha.

Con thông báo cho thầy là con đã nhận được thùng đồ thầy gởi hôm nay 17/12. Con sẽ giữ kẹo cô cho để ăn và một số đồ để kỷ niệm, một số khác con sẽ gởi anh Hoàng nha thầy. Con định gọi nhưng mà lúc nhận là buổi trưa, sợ trái múi giờ. Thứ Hai tuần sau con sẽ làm việc thầy nhắn. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe.

WP_000004

1 thought on “Thông Báo Cho Thầy Bằng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *