1945 Lần II

Nếu bắc kỳ tràn vô đồng bằng sông Cửu Long, thì nước ta sẽ chết đói.

Leave a Reply

2 Các bình luận cho "1945 Lần II"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
học trò lớp 2
Guest

Trời đựu!!!!