Sử Dụng hay Xử Dụng?

Không phải riêng một vài người, mà hầu như ai thấy tui xài chữ xử dụng cũng thắc mắc, như thấy tui xài chữ QUẤC chứ không viết QUỐC vậy. Tui viết bài này không phải để gây tranh cãi, mà để rộng đường dư luận, cao nhân nào đi ngang thì ghé vô chỉ […]