Hồi Xửa Hồi Xưa Có Con Mẹ Bán Dưa (tập 6) – Chỉ Mặt Đặt Tên

Uhm, phàm, cái gì tồn tại trên đời, đều phải có một cái tên để kêu. Tên, là cái thứ tự đặt cũng được, hay người ta đặt cho cũng được, nhưng nhất thiết, là phải có một cái tên gì đó, để kêu một thứ gì đó, chứ không thể kêu là “thằng đó […]

Hồi Xửa Hồi Xưa Có Con Mẹ Bán Dưa (tập 3) – Vòng Chào Sân

1/ Mai An Tiêm mới vô nghề không có bán dưa hấu, mà là đi đuổi chim. Bạn nào muốn bái Mai An Tiêm làm sư phụ của nghề Marketing phải nhận thức cho rõ là người làm markering là cái người làm đủ mọi thứ trong công ty nha, và không có thằng MD […]

Hồi Xửa Hồi Xưa Có Con Mẹ Bán Dưa (tập 2) – Vòng Phỏng Vấn

Đi làm marketing, tức là bạn học cái gì đó có liên quan tới marketing ra, hoặc bạn đi làm một thời gian nghề gì không biết, thấy nghề Marketing hay hay nên nhảy lên internet hỏi chú Google coi nó là cái gì, xong sau đó thấy mấy cái đó mình cũng biết sơ […]

Hồi Xửa Hồi Xưa Có Con Mẹ Bán Dưa (tập 1)

Bây giờ tui mới viết về “con mẹ bán dưa” thì không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người giỏi nhứt, nhưng mà ai cũng có những câu chuyện của mình, nên tui đem chuyện của tui ra tui kể bà con đọc chơi cho biết, còn nếu đã biết rồi không […]