Bùi là Buồi Không Có Ô

Bất kỳ người nào học tiếng Việt đủ nhiều thì đều biết là tiếng Việt hoàn toàn có thể thay thế các phụ âm đơn – đôi – ba bằng một phương pháp ký âm xuất phát từ ngôn ngữ mẹ đẻ của tiếng Việt, Pingyin, bính âm (giải thích của wiki). Pingyin không mới, […]