Vài Dòng Cuối Năm Bính Thân

Thấm thoát đã hết một năm, bây giờ còn không tới nửa con trăng nữa thì tới Tết, tui viết vài (chục) dòng dọn dẹp cuối năm Bính Thân coi. Chắc năm 2016 là năm tui ít viết blog nhất, cũng không phải tui bận rộn gì cho cam, mà tui mắc xà quần với […]

Ăn Tết Là Cái Nghĩa Đi Cho

Đáng lẽ tui đăng một bài thơ mần tối hôm qua, lúc đêm giao thừa, nhưng nghĩ lại chưa phải lúc để đăng, nên thôi, đầu năm khai blog bằng một câu chuyện khác, kể anh chị em nghe đầu năm đầu tháng cho vui. Bà Tư, sống ở Long An. Nhà bà Tư là […]