Show Ố À

Tui không nhớ tui ghi cái link nào vô sổ ghi chép, nên tui làm thêm cái post này đặng lỡ cái link tui ghi sai thì bà con qua bên đây đọc được bài của tui heng. Xin lỗi bà con vì trí nhớ kém của mình, hehe…

http://blog.demifantasy.com/show-a-o/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *