Liên kết tới các trường đại học Việt Nam

Liên kết tới mấy trường đại học và cao đẳng của Việt Nam (còn thiếu nhiều, quý dzị nào biết bổ sung giùm!)

Ta nói, mấy đại học của VN mình thiết kế website sao mà chán dữ dội luôn… để tui mần lại hết cho, hehe…

2 thoughts on “Liên kết tới các trường đại học Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *