Entry về kỹ thuật mạng

1/ Tui có mấy cái link để tải những “đồ chơi” cho mấy người rảnh rỗi thích vọc mạng nè, cũng hay đó.

Tải miễn phí heng bà con, link sống chết tui không chịu trách nhiệm, ai mà xài để hack hiếc gì tui cũng không liên quan nha, hehehe…

 1. NMap 4.60
 2. WinPCap 4.02
 3. Wireshark
 4. SuperScan
 5. Putty
 6. MD5sum
 7. Burpsuite 1.1
 8. John the Ripper
 9. Rainbowcrack
 10. Aircrack-ptw :mrgreen:
 11. ResHack
 12. Replacer
 13. Brutus-aet2
 14. PsTools
 15. Ollydbg
 16. Backtrack CD tui đang xài cái này :mrgreen:
 17. Ethereal
 18. Cain 4.9.10
 19. HPing
 20. Nessus
 21. Yersinia
 22. Hardtcp.exe – Hardening TCP
 23. EffeTechHTTPSniffer
 24. SQL Power Injector
 25. Webscarab
 26. SwitchSniffer
 27. WinArpSpoof
 28. MACMask
 29. IP-Tools
 30. FakeNetBIOS
 31. PWDump6
 32. Knoppix CD :mrgreen:
 33. Knoppix DVD
 34. Autoruns from Sysinternals

2/ Một trang tin hay về Webware: CNET News Site

3/ Nếu mà ai có xài ERP thì thử qua cái này heng, open source, khá hay: http://www.compiere.com/

Have fun heng!

1 thought on “Entry về kỹ thuật mạng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *