Đạo Văn

Lâu lâu phát hiện một đứa đạo văn của mình, mà đẻ ra cuốn sách, cũng thú vị.

20140331-213305.jpg

Nói chung có tội là đạo văn, nhưng cũng có công, là chép nguyên văn không sai một chữ, xui cho nó là chép đâu không chép, chép ngay cái đoạn tui bịa ra, nên dính chấu hehe…

2 thoughts on “Đạo Văn

    1. Anh Hải, không dám không dám :D. Thiệt ra cuốn đó theo em coi sơ qua thì cũng chắp nhặt tùm lum, nên nhà in tắc trách, chịu thôi, ổng viết đề tài đó ai làm gì tra cứu cho nổi 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *