[Đăng lại] Khi con mê thì thầy độ, khi ngộ rồi thì con tự độ con

Thái viết bài này, tui đọc thấy hay, và nghĩ là mấy bạn khác nếu đọc thì cũng sẽ thấy hay, nói về Tâm mình chính là Phật!

Khi con mê thì thầy độ, khi ngộ rồi thì con tự độ con

Đọc đi mấy bạn, hay đó!

2 thoughts on “[Đăng lại] Khi con mê thì thầy độ, khi ngộ rồi thì con tự độ con

  1. Cảm ơn bài viết của Thái & Demi, nha, minh xin phép copy chế biến 1 xíu rồi sài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *