Bài và hình của Đoan Thục

Lâu rồi không đi đâu, đành phải đi qua câu chuyện của Đoan Thục:

vụn vặt về một chuyến đi

Hình Thục chụp thiệt là đẹp quá đi, haizzz!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *