Về Đất Nước

Bài này cách bài trước khoảng một tháng, không phải tui không có viết gì, mà là tui có viết nhưng tui không đăng. Một vài người bạn hay đọc blog tui hỏi sao không thấy bài mới đăng, tui nói tui làm biếng viết, nhưng thực tế không phải vậy, tui làm biếng nói […]

Tại Sao Gọi Là Lò Vi Ba

Hôm nay đi ăn, cô ấy hỏi: tại sao kêu là lò vi ba? Lò vi ba là tiếng Hán Việt, dịch thẳng từ Anh sang Hoa rồi sang Hán-Việt. Cái tên của nó là lò micro-wave, micro là siêu nhỏ, tiếng Hán là vi, wave là sóng, tiếng Hán là ba, nên micro-wave trong […]

Đơ cu li khuân vác, cát cu li bịch bịch

(cái bài này ghi tựa ngày 12/12/2012, nhưng mà tới ngày 28/12/2012 mới ở không viết nha bà con^^) 1/ Đây là một câu chuyện cười hôm bữa Má nói tui nghe, nhân tiện hôm bữa hai Má con nói chiện người Việt Nam bây giờ nói tiếng lai căng quá, Má mới lôi cả đống thí […]

Tiếng Việt tại sao thường nói Âm Đôi?

Ở đây tui không có nói lại khảo cứu, mà tui nhận xét luôn, muốn khảo cứu thì quý vị tự làm nha: Tiếng Việt nói âm đôi là vì đặc tính trọng tình của người Việt. Do đó, trong một âm đôi (hay gọi là từ đôi, chữ đôi) thì có 1 chữ là […]

Lâu lâu nói chuyện Bàn Tay chơi

Việt Nam là một quấc gia trọng Nhu hơn Cương, trọng Tĩnh hơn Động, trọng Ngắn hơn Dài, trọng Gần hơn Xa, trọng Hiền Hòa hơn Hiếu Chiến và trọng Hòa Hợp hơn Thắng Thua*. Lý do tui dẫn một câu đề tưởng chừng hổng liên quan gì tới hai bàn tay, là bị những […]