Nghề Mới: Xeo Từ Khoá

Chuyện là tự nhiên có thằng bạn lâu không gặp, bỗng gọi điện thoại hẹn đi cafe. Ừ, có thời gian thì chạy ra gặp nó chút, chỗ hẹn cũng không xa nhà mình lắm. Sau đây là câu chuyện: Dạo này anh làm gì? Cũng vẫn mấy việc cũ thôi em Hình như thấy […]

Thán từ

ghi lại rảnh viết: nghe, lắm, heng, coi, cơ

Tui và những người con gái

(viết cái tựa xong đi công truyện, chừng nào rảnh về viết – chắc là phải đặt password cho bài này quá, hahaha)