Thắng Làm Vua Thua Làm Giặc

Công ty tui nghèo không có đất rộng nên phải gởi xe hơi của công ty ở khuôn viên của một khu quân đội, gần nhà, giá hợp lý, và nghe nói an toàn. So far so good, không có gì bàn bạc về chất lượng dịch vụ cả, trừ việc họ nhận tiền chứ […]

Văn Minh Người Việt Đang Ở Đâu?

Sau một thời gian làm việc và trải nghiệm cuộc sống người Việt tại Việt Nam, tui xin rút ra kết luận là văn minh người Việt đang ở trước thời kỳ đồ đá, tức là thời kỳ hái lượm, chưa tới gian đoạn văn minh săn bắt. Cụ thể là văn minh của người […]

Dễ Dãi

Dễ dãi là bản tính tự nhiên của loài người.  Giống như cái cây vậy, trong quá trình lớn lên, không ai uốn nắn, nó sẽ tự mình tạo ra muôn hình vạn trạng, cong méo xẹo xiên.  May quá, cái cây đó không bị gió thổi bứng gốc hay sét đánh tét đôi, mà […]

Chuyện Xứ Mọi – Anh Cà Răng Căng Tai

Vài lời về Chuyện Xứ Mọi. Ở đâu đó xa, xa lắm, có một xứ, tạm kêu là Xứ Mọi. Xứ Mọi không rộng lắm, có nhiều làng mạc, mỗi làng có một bạn mọi trưởng quản lý, và tập trung các mọi trưởng lại thì có một đám hội đồng mọi coi sóc. Tui được […]

Vị Kỷ, Vị Lợi Hay Vị Nhân Sinh

Cái này tui viết cái tựa rồi để đó, vì ý quá dài, tui đang suy nghĩ coi viết ra hay … nói ra rồi quay video lại up lên cho bà con coi :D. Comment lựa chọn đi bạn, thích đọc hay thích coi youtube? 😀 1/ “If You Are Good At Something, Never Do […]